El. paštas           Prisijungti

Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogų sąrašas

Eil.

Nr.

Pedagogo vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos/kvalifikacinė kategorija

Dėstomas dalykas

1.

Ramutė Liubomirskienė

aukštasis

Direktorė

-

2.

Snieguolė Akunienė

aukštasis

Biologijos mokytoja/metodininkė

Biologija

gamta ir žmogus

3.

Aistė Brokertienė

aukštasis

Muzikos

Mokytoja/mokytoja

Muzika

4.

Zita Bausienė

aukštasis

Pradinio ugdymo mokytoja/vyr. mokytoja

1,3 kl., meninis ugdymas Sližių ikimokyklinio ugdymo skyriuje, tikyba

5.

Stanislovas Butkevičius

aukštasis

Kūno kultūros mokytojas/vyr. mokytojas

fizinis ugdymas

6.

Jolita Palaimienė

 

Rusų k. mokytoja

Rusų kalba

7.

Valerija Jurevičienė

aukštasis

Chemijos, technologijų mokytoja

Chemija

technologijos

8.

Birutė Karietienė

aukštasis

Lietuvių k. mokytoja/metodininkė

Lietuvių kalba

9.

Aldona Medonienė

aukštasis

Lietuvių k. mokytoja/

vyr. mokytoja

Lietuvių kalba, etika

10.

Vitas Juozas Medonas

aukštasis

Istorijos mokytojas/metodininkas

Istorija

11.

Giedrė Makavičienė

aukštasis

Anglų k. mokytoja/vyr. mokytoja

Anglų kalba

12.

Vida Ramanauskienė

aukštasis

Pradinio ugdymo mokytoja/vyr. mokytoja

Pradinis ugdymas 2 kl.

13.

Galina Razumienė

aukštasis

Matematikos

mokytoja/vyr. mokytoja

Matematika

14.

Zita Stulgaitienė

aukštasis

Geograjijos mokytoja/vyr. mokytoja

Geografija

15.

Laimutė Žentelienė

aukštasis

Dailės mokytoja/vyr. mokytoja

Dailė

16.

Laimutė Musnickienė

aukštasis

Fizikos, kūno kultūros mokytoja

Fizika, fizinis ugdymas

17.

Aurelija Liutkienė

aukštasis

Anglų k. vyr. mokytoja

Anglų kalba

18.

Irena Žilinskaitė

spec. vidurinis

Mokytoja/vyr. mokytoja

Veprių ikimokyklinio ugdymo skyrius

19.

Danutė Gaidulevičienė

spec. vidurinis

Mokytoja/vyr. mokytoja

Veprių ikimokyklinio ugdymo skyrius

20.

Snieguolė Čerbienė

aukštesnysis

Mokytoja/vyr. mokytoja

Veprių ikimokyklinio ugdymo skyrius

21.

Marytė Butkevičienė

aukštasis

Mokytoja/vyr. mokytoja

Sližių ikimokyklinio ugdymo skyrius

22.

Janina Bartkevičienė

aukštasis

Mokytoja/vyr. mokytoja

Sližių ikimokyklinio ugdymo skyrius

23.

Danutė Jasaitienė

aukštasis

Pradinio ugdymo mokytoja/vyr. mokytoja, meninio ugdymo pedagogė

Meninio ugdymo pedagogė Veprių

ikimokyklinio ugdymo skyriuje, 1 kl. mokytoja

24.

Neringa Razumienė

aukštasis

Informacinių technologijų mokytoja/vyr. mokytoja

Informacinės technologijos