El. paštas           Prisijungti

Ugdymo proceso organizavimas

Ugdymo proceso organizavimas lapkričio 30 - gruodžio 17 d. Veprių mokykloje-daugiafunkciame centre:

 

  • 5-8 klasių mokiniams ugdymas vykdomas nuotoliniu būdupagal įprastą tvarkaraštį ir vaizdo pamokų tvarkaraštį.
  • Nuotolinės konsultacijos 5-8 klasių teikiamos pagal patvirtintą konsultacijų grafiką.
  • Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomas kasdieniu būdu užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
  • Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus programas 1-4 klasėse, kurias vykdant užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.
  • Švietimo pagalba, teikiama švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų, organizuojama, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, arba teikiama nuotoliniu būdu.