El. paštas           Prisijungti

Ugdymo proceso organizavimas

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

Ugdymo organizavimas 2020-2021 m. m. 1–8 klasėse:

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso pabaiga 2020-2021 m. m.:

Klasės

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

Ugdymo proceso trukmė dienomis

1-4

2020-06-04

35

175

5-8

2020-06-18

37

185

Ugdymo procesas, Mokyklos tarybos 2020-06-29 sprendimu (protokolo Nr. 5), 1-8 klasių mokiniams skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pusmečiai

Prasideda

Baigiasi

I pusmetis

2020-09-01

2021-01-29

II pusmetis

1-4 klasės

5-8 klasės

2021-02-01

2021-02-01

2021-06-04

2021-06-18