El. paštas           Prisijungti

Ukmergės r. Veprių mokykloje-daugiafunkciame centre savo veiklą atnaujino lauko klasė. Tokios netradicinės klasės atsiradimą lėmė sudėtingos epidemiologinės padėties susidarymas Lietuvoje.

     Artėjant Velykoms visas pradinukų klases aplankė Veprių mokyklos – daugiafunkcio centro direktorė Ramutė Liubomirskienė su Velykų bobutė.

Mieli tėveliai, darbuotojai, rėmėjai,

Kviečiame skirti 1,2 % pajamų mokesčio Veprių mokyklai-daugiafunkciui centrui. Jūsų finansinė parama – didelė paspirtis gerinant ugdymo kokybę, atnaujinant edukacines ir mokymo (si) aplinkas, stiprinant įstaigos materialinę bazę.

Laukdami šv. Velykų Veprių daugiafunkcio centro mokiniai kartu su Veprių bendruomene įgyvendino projektą „Velykų belaukiant“. Jo metu buvo sukurta velykinė kompozicija miestelio centre. Vadovaujami pradinio ugdymo vyr. mokytojų Vidos Ramanauskienės, Zitos Bausienės, Danutės Jasaitienės pradinukai dekoravo velykinius kiaušinius ir

Puslapis 1 iš 4