El. paštas           Prisijungti

Lauko klasė

Ukmergės r. Veprių mokykloje-daugiafunkciame centre savo veiklą atnaujino lauko klasė. Tokios netradicinės klasės atsiradimą lėmė sudėtingos epidemiologinės padėties susidarymas Lietuvoje.

Ši netradicinė lauko erdvė pritaikyta mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo procesui. Pradinių klasių mokiniai, mokytojai tokioje natūralioje aplinkoje jautėsi saugiai, turiningai ir įdomiai leido laiką.

Artimiausiuose ateities planuose planuojame sukurti tokią lauko erdvę, kurioje mokiniai gilintų socialines – emocines, pažinimo, kūrybiškumo, pilietines, kultūrines ir komunikavimo kompetencijas. Būtų sukurta palanki sveikatai aplinka, gerinanti protinę, emocinę mokinių savijautą ir fizinį aktyvumą.

Mokyklos darbuotojai stengiasi viską daryti dėl vaikų, kad jiems mokykloje būtų įdomu, norėtų lankyti mokyklą, veikti kartu su bendraklasiais.