El. paštas           Prisijungti

Pilietinė iniciatyva „Gyvybės medis“

Mokykla dalyvavo Tarptautinės teisingumo komisijos pilietinėje iniciatyvoje „Gyvybės medis“, skirtoje Gedulo ir Vilties dienai paminėti. Jos metu vyko įvairių dalykų integruotos pamokos, kurių metu mokiniai  susipažino su

skaudžiu mūsų istorijos laikotarpiu – masiniu žmonių trėmimu į Sibirą, tremties vietomis bei gyvenimo sąlygomis. Buvo žiūrimi ir aptariami filmai apie tremties laikotarpį, ekspedicijų „Misija Sibiras“ vaizdo dienoraščių ištraukos. Pradinių klasių mokiniai iš gamtinės medžiagos sudėliojo Gyvybės medį.

Mokytojos Zitos Bausienės nuotr..: