El. paštas          info@vepriumdc.lt +370 340 41290 Šventosios g. 18, LT-20283 Vepriai, Ukmergės r.

Mokyklos veiklos kokybės giluminis įsivertinimas 2019-2020 m. m.

2019-2020 m. m. organizuotas mokyklos veiklos įsivertinimas  pagal IQES online metodiką. Tirta “Ugdymas ir mokymasis”.

Išvados:

 • Aukščiausiomis vertėmis įvertinta:
 • Mokytojų, tėvų ir mokinių nuomone, mokytojai jaučia atsakomybę už savo darbo rezultatus, ugdymo kokybę ir stengiasi kuo geriau išmokyti.
 • Tėvai mano, kad mokiniai pakankamai aktyviai mokosi, veikla atitinka jų patirtį, sugebėjimus ir polinkius.
 • Tėvai domisi, kaip jų vaikui sekėsi mokykloje, o vaikai noriai pasakoja apie mokyklą.
 • Mokiniai nebijo klausti mokytojų jei ko nors nesupranta, o mokytojai pritaiko bendrąsias programas konkrečių klasių poreikiams.
 • Didelė dalis mokinių mano, kad gabesni mokiniai, kurie per pamoką greitai atlieka užduotis, gauna papildomų užduočių.
 • Žemiausiomis vertėmis įvertinta:
 • Tiek mokytojai, tiek tėvai mano, kad šeima nepakankamai supažindinama su ugdymo proceso planais.
 • Mokytojai retai derina namų darbų skyrimą su toje pačioje klasėje dirbančiais mokytojais. Tam pritaria ir mokiniai, ir tėvai.
 • Mokytojų nuomone, reikia daugiau tartis tarpusavyje dėl projektinių darbų planavimo.
 • Mokytojų nuomone, jiems nesuprantami mokykloje priimti sprendimai ne visada būna tinkamai išaiškinti.
 • Tėvus ne visada tenkina mokykloje vykstantys mokinių pasiekimų aptarimai.

2019-2020 m. m. ypatingą dėmesį skirsime bendravimui priimant įvairius sprendimus, susijusius su ugdymo procesu.

               Mokyklos veiklos planas 2020-2021 m. m. sudarytas vadovaujantis mokyklos vidaus įsivertinimo rekomendacijomis.