El. paštas          info@vepriumdc.lt +370 340 41290 Šventosios g. 18, LT-20283 Vepriai, Ukmergės r.

Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinio elgesio taisyklės

1. Mokymasis.

      Mokinys:

1.1.  siekia mokymosi rezultatų pagal savo išgales, netrukdo mokytis klasės draugams bei mokytojui organizuoti ugdymo procesą pamokoje;

1.2. ateina atlikęs namų darbus, atsineša visas tai pamokai reikalingas individualias mokymosi priemones;

1.3. susipažįsta su ugdymosi rezultatais, informacija elektroniniame dienyne;

1.4. dalyvauja mokyklos organizuojamose kultūrinėse, pažintinėse, projektinėse dienose ir kitoje aktyvaus mokymosi veikloje;

1.5. tausoja vadovėlius (aplenkia, neprirašinėja, neplėšo);

1.6. laikosi saugumo reikalavimų ir nustatytų elgesio taisyklių kabinetuose;

1.7. po pamokos palieka tvarkingą darbo vietą.

2. Lankomumas.

       Mokinys:

2.1. nevėluoja į pamokas, nepraleidžia pamokų be pateisinamos priežasties;

2.2. praleidęs pamokas,  per tris dienas pateikia raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) praleistų pamokų pateisinimą klasės vadovui. Tėvai (globėjai , rūpintojai) gali pateisinti  ne daugiau kaip už 3 dienas iš eilės  praleistas pamokas;

2.3. neišeina iš mokyklos teritorijos pamokų / pertraukų metu neinformavęs klasės vadovo / mokytojo.

3. Mokiniui draudžiama:

3.1. tyčiotis iš kitų, smurtauti;

3.2. rūkyti ir vartoti alkoholinius ir energetinius gėrimus mokykloje ar jos teritorijoje;

3.3. vartoti ir platinti narkotines, psichotropines medžiagas;

3.4. keiktis, vagiliauti ir žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir t.t.);

3.5. neštis į mokyklą mokymuisi nereikalingus daiktus;

3.6. pamokose naudotis mobiliaisiais telefonais;

3.7. filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu mokyklos teritorijoje;

3.8. gadinti mokyklos turtą, šiukšlinti;

3.9. valgyti, kramtyti kramtomąją gumą pamokose;

3.10. gadinti stendus, ekspozicijas, parodas,  niokoti gėles ir gėlynus.

4. Mokinys privalo:

4.1. pagarbiai bendrauti ir bendradarbiauti su draugais ir vyresniaisiais;

4.2. gerbti gimtąją kalbą ir mokyklos tradicijas;

4.3. informuoti mokyklos administraciją  apie mokykloje ar jos teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kvaišalų platinimą ar vartojimą ir kitas neleistinas veikas;

4.4. talkinti kuriant  ir saugojant mokyklos edukacines aplinkas;

4.6. kultūringai elgtis mokykloje, kitose ugdymosi aplinkose, renginių metu, valgykloje;

4.7. nustatyta tvarka  pasitikrinti sveikatą ir pateikti sveikatos pažymėjimą.

Mes naudojame slapukus
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“.